برای امتحانات نهایی بخوانیم یا کنکور ؟

هر ساله سوال بسیاری از دانش آموزان این است برای امتحانات پایان ترم درس بخوانیم یا برای کنکور

دیدگاهتان را بنویسید